Historie

Vi opfylder dine boligdrømme

1969:  Sparekassen Bikuben etablerer et byggeselskab, der skal bygge enfamiliehuse til bankens kunder.

1973:  Navnet ændres til Boligfonden Bikuben, og forretningsområdet udvides løbende med nye tiltag indenfor det byggede miljø.

1990:  Selskabet bliver et aktieselskab (Kuben A/S) med Boligfonden Kuben som hovedaktionær. Frem til 2001 er der sammen med Boligfonden Kuben en del forskellige aktionærer.

2001:  Kuben A/S har nu kun én aktionær ud over Boligfonden Kuben, nemlig Fonden Realdania.

2008:  Realdania overtager alle aktier i Kuben A/S, koncernstrukturen nedlægges, og alle ejendomme flyttes til et datterselskab under Realdania Byg, ligesom der etableres et nyt boligudviklingsselskab (Kuben Byg P/S) via kapitalfonden Dania Capital.

2010:  Aktiviteterne vest for Storebælt i Kuben Byg P/S bliver flyttet over i et selvstændigt selskab.

2011:  I marts ændrer dette selskab navn til SennenBolig A/S som ejes 100 % af SennenGruppen ApS. Bag SennenGruppen står 3 ledende medarbejdere, som alle har været ansat i Kuben i over 15 år.

2011:  SennenEjendomme ApS bliver etableret. SennenEjendomme ApS ejes 100% af SennenGruppen ApS. SennenEjendomme ApS udlejer nyere lejeboliger.

2019:  SennenGruppen ApS ejes fremadrettet af 2 ledende medarbejdere, og SennenBolig ændres til ApS.

Aktuelle
boliger til salg

Lige nu kan vi bla. tilbyde.